Compartiment Stare civila

 Atributiile compartimentului Stare civila

1.      Intocmeste la cerere sau din oficiu-potrivit legii, acte de nastere, de casatorie si de deces si elibereaza certificatele doveditoare;

2.      Inscrie mentiuni, in conditiile legii si alte metodologii, pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare si trimite comunicari de mentiune pentru inscriere in register, exemplarul I sau II dupa caz;

3.     Pentru indeplinirea intocmai a atributiilor din competenta, raspnde de aplicarea intocmai a dispozitiilor legale, a ordinelor si instructiunilor care reglementeaza activitatea pe linia regimului de stare civila;

4.      Inregistreaza toate cererile in registrele corespunzatoare fiecarei categorii de lucrari, in conformitate cu prevederile metodologice de lucru;

5.      Raspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si inscrise in formulare;

6.    Elibereaza extrase de pe actele de stare civila, la cererea autoritatilor, precum si dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila, la cererea persoanelor fizice;

7.   Trimite structurii informatice din cadrul serviciului, pana la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarii, comunicarile nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificarile intervenite in statutul civil al persoanelor in varsta de 0-14 ani, precum si actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

8.      Intocmeste buletine statistice de nastere, de casatorie si de deces, in conformitate cu normele Institutului National de Statistica, pe care le trimite lunar, Directiei Judetene de Statistica;

9.      Ia masuri de pastrare in conditii corespunzatoare a registrelor si certificatelor de stare civila, pentru a evita deteriorarea sau disparitia acestora;

10.  Atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhiveaza si le pastreaza in conditii depline de securitate;

11.  Propune anual necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare si cerneala speciala, pentru anul urmator, si il comunica serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor;

12.  Se ingrijeste de reconstituirea prin copier a registrelor de stare civila pierdute ori distruse partial sau total, dupa caz exemplarul existent, certificand exactitatea datelor inscrise;

13.  Ia masuri de reconstituire sau inctocmire ulterioare a actelor de stare civila, in cazurile prevazute de lege;

14.  Inainteaza serviciul public comunitare judetean de evidenta a persoanelor, exemplarul II al registrelor de stare civila in termen de 30 de zile de la data cand toate filele din registru au fost completate, dup ace au fost operate toate mentiunile de exemplarul I;

15.  Sesizeaza imediat serviciul judetean de specialitate, in cazul disparitiei unor documente de stare civila cu regim special;

16.  Primeste cererile si efectueaza verificari cu privire la schimarea numelui pe cale administrativa si transcrierea certificatelor de stare civila procurate din straintate;

17.  La solicitarea instantelor, efectueaza verificari cu privire la schimbarea numelui pe cale administrative si transcrierea certificatelor de stare civila procurate din straintate;

18.  Asigura colaborarea si schimbul permanent de informatii cu unitatile operative ale MAI. in scopul realizarii operative si de aclitate a sarcinilor commune ce-I revin in temeiul legii;

19.  Intocmeste situatiile statistice, sintezele ce contin activitatile desfasurate lunar, trimestrial si anual, in cadrul serviciului public local, precum si procesele verbale de scadere de gestiune;

20.  Intocmeste si elibereaza Livrete de familie;