Compartiment Impozite si taxe

 Atributiile compartimentului Impozite si taxe

1.      Intocmeste machetele fiscale pentru persoanele fizice si juridice pe care le inregistreaza in roluri corespunzator cu adresa indicata;

2.      Intocmeste si conduce debitele pentru chirii si concesionari persoane fizice si juridice;

3.      Urmareste incasarea expresa a chiriilor, concesionarilor a tuturor taxelor datorate de presoanele fizice si juridice in vederea incasarii in termen informand in scris ordonatorului principal de credite  cel putin odata pe trimestru stadiul incasarii acestora si problemele deosebite si existente;

4.      Urmareste si informeaza cu strictete debitele cu risc de prescriptie in vederea luarii de masuri speciale daca este cazul in Consiliul Local.

5.      Tine evidenta cetatenilor carora li sa intocmit acte de insolvabilitate si verificare starea de insolvabilitate a acestora;

6.      Intocmeste instiintarile de plate, somatiile si titlul executoriu si comunica contribuabililor persoanelor juridice impozitele datorate;

7.      Intocmeste borderoul de debite si scaderi pe care le trece in roluri corespunzatoare cu adresa indicate;

8.      Dupa expirarea termenelor de plati cu reducere centralizeaza din roluri cazurile carora I sa acordat bonificatii si prezinta situatia spre aprobare;

9.      Intocmeste trimestrial notele de virament de la un fel de impozite la altele a tuturor plusurilor existente in rol, centrealizeaza si comunica la contabilitate sumele totale de virat si conturile respective;

10.  Extragere listele de ramasite si suprasolvire pe feluri de impozite si intocmeste situatia centralizatoare “ Lista de ramasite si suprasolvire” si puncteaza cu evidenta din registrul partizi de impozite sit axe totalul acestora ramasite;

11.  Da lamuriri necesare contribuabililor in legatura cu situatia din rol;

12.  Confrunta impreuna cu casierii lista de ramasita si suprasolviri la sfarsitul anului;

13.  Raspunde de exactitatea datelor din evidentele intocmite;

14.  Intocmite listele privind stabilirea taxelor la autofinantate si a celorlalte taxe stabilite prin licitatii (pasuni,terenuri,etc.) intocmind borderoul de debite care vor fii aprobate de ordonatorul principal de credite si confirmate de compartimentul financiar contabil;

15.  Verifica declaratiile de impunere a persoanelor juridice obligatorii in vederea stabilirii corecte a impozitelor si taxelor datorate, iar prin sondaj si declaratiile persoanelor fizice;

16.  Executa si alte sarcini prevazute in fisa postului legate de activitatea sa de serviciu trasate de seful ierarhic superior.

CASIER

1.      Ridicarea numerarului de la Trezoreria Aiud;

2.      Efectuare de incasari si plati prin caseria proprie, verifica existent, valabilitatea si autenticitatea semnaturilor prin care se depune plata ,existenta anexelor la documentele de plata. Platile in numerar se fac numai persoanelor indicate in documente sau celor imputerniciti de acestea pe baza de procura, prin semnatura de primire pe documentul de plata. Procura ramane la casierie si se anexeaza la documentul de plata;

3.      Primirea, pastrarea si eliberarea de valori. Poate pastra in casierie numerar timp de trei zile lucratoarede la ridicarea numerarului exculusiv ziua ridicarii, inclusiv ziua platii (restituirii) sumele necesare platii si altor drepturi;

4.      Incaseaza in raza proprie de activitate orice suma de bani, reprezentand impozite si taxe si orice alte venituri, emitand chitante pentru sumele incasate;

5.     Conduce registrul jurnal de casa in care inregistreaza incasarile, platile si varsamintele pe baza de documente justificative. Zilnic casierul listeaza pe calculator centralizatorul si stabileste soldul casei care se raporteaza pe fila din ziua urmatoare. Exemplarul original se detaseaza si se preda contabilului sef in aceasi zi sau cel mai tarziu a doua zi impreuna cu documentele justificative sub semnatura in registrul de casa;

6.      Gestionarea biletelor de taxa forfetara;

7.      Efectueaza operatiuni de incasari si plati prin casierie;

8.      Depunerea la banca in termenele prevazute a sumelor neplatite;

9.      Acordarea de avansuri in numerar si decontarea lor;

10.  Depune la banca cel tarziu a doua zi in baza soldului stabilit si a plafonului stabilit;

11.  Registrul de casa intocmit zilnic va fi predat compartimentului financiar contabil;

12.  Gestioneaza timbrele postale si depune lunar situatie justificativa;

13.  Intocmeste receptiile si actele de consum pentru materii, material, obiecte inventor cumparate urmareste darea a gestiunii a materialelor ce raman in inventor;

14.  Raspunde material in caz de acordarea drepturilor banesti altor persoane decat celor inscrise in statul de plata;

15.  Intocmeste si tine evidenta activitatii parcului auto intocmind lunar FAZ-urile acestora;

16.  Intocmeste instiintarile de plata si comunica contribuabililor persoanelor fizice impozitele datorate;

17.  Intocmeste OP-urile de plati si incasari pentru furnizori si drepturi salariale;

18.  Urmareste debitele cu risc de prescriptive;

19.  Intocmeste actele de insolvabilitate;

20.  Elibereaza certificate fiscale;

21.  Indeplineste si alte atributii reesite din legi si acte normative sau stabilite de primar, viceprimar, contabil.