Compartiment Agricol

 ANUNȚURI COMPARTIMENT  AGRICOL

Comunicare pentru deplasare în pastoral

 

 

 

Atributiile compartimentului Agricol

Compartiment fond funciar, cadastru, patrimoniu

1.      Participa efectiv la punerea in aplicare a legii fondului funciar, raspunde de aplicarea corecta a acestora (Legea. 18/19, Legea. 1/2000, Legea. 247/2005);

2.   Intocmeste adrese pentru inaintarea fiselor de punere in posesie, catre OCPI Alba, dupa verificarea pozitiilor in anexa, in vederea intocmirii titlurilor de proprietate,

3.   Reactualizarea anexelor de fond funciar, opereaza toate deciziile de modificare a acestora, descarca toate titlurile de proprietate in anexe, le pastreaza si raspunde de ele;

4.      Asigura inregistrarea titlurilor de proprietate si eliberarea lor proprietarilor de teren;

5.      Efectueaza masuratori in punctele de hotar stabilite in sedintele comisiei locale de fond funciar;

6.      Convoaca pentru masuratori in teren proprietarii din parcela unde se efectueaza punerea in posesie conform hotararii comisiei locale de fond funciar, convoaca meembrii comisiei la sedintele de fond funciar;

7.      Raspunde la solicitarile Prefecturii si Judecatoriei la termenele legale cu privire la problemele legate de legea fondului funciar;

8.      Intocmeste documentatiile in vederea eliberarii titlurilor de proprietate conform legiilor fondului funciar;

9.      Participa la sedintele comisiei locale de fond funciar, asigura transmiterea in teren legal a raspunsurilor la petitiile si cererile cetatenilor privind fondul funciar;

10.  Intocmeste si transmite situatiile lunare de fond funciar Comisiei judetene Alba, pentru stabilirea dreptului de proprietate, verifica corectitudinea actelor intocmite inainte de a fi emise si raspund de acestea;

11.  Gestioneaza cererile de fond funciar, anexele, deciziile de modificare a anexelor, le pastreaza si raspunde de ele;

12.  Participa la finalizarea inventarierii cererilor de fond funciar pe suport electronic, intocmindu-se registrul unic de evidenta a acestora;

13.  Intocmeste schitele de punere in posesie in tarlalele unde s-a finalizat acesta, le pastreaza si raspunde de ele;

14.  Primeste cererile privitoare la fond funciar, de la diversi cetateni, le supune dezbaterii in comisie si trimite raspunsul in termen cetateanului;

15.  Sprijina derularea actiunii privind sprijinul financiar acordat producatorilor agricoli;

 

Agent Agricol

1. Intocmeste si conduce la zi registrul agricol din localitatea Unirea I, Mahaceni, Dumbrava si pentru cei din alte localitati (strainasi).

2. Inscrie datele in registrul agricol, opereaza la zi modificarile survenite in gospodariile populatiei (memebrii, gospodarie, miscarea efectivelor de animale – bovine, oine, porcine, intrari – iesiri, conform Hotararii Guvernului Romaniei si metodologiei de completare);

3. Preia date de la gospodariile populatiei referitoare la productia agricola, vegetala si animala;

4. Verifica exactitatea datelor declarate pentru inscrierea in registrul agricol;

5. Raspunde de intocmirea si completarea in termen a centralizatorului registrului agricol;

6. Pe baza datelor rezultate din registrul agricol, intocmeste si elibereaza adeverinte, dovezi certificate cu perceperea taxelor locale;

7. Elibereaza atestate pentru producatorii agricoli;

8. Intocmeste si elibereaza bilete de adeverirea proprietatii si provenientei animalelor;

9. Intocmeste documnete privind inscrierea proprietatii animalelor in registrul de transcriere cu perceperea taxelor locale;

10. Face parte din comisia locala de aplicare a Legii fondului funciar nr.18/1992, asigurand datele necesare punerii in posesie a suprafetelor reconstituite, constituite proprietarilor de teren;

11. Impreuna cu secretarul comunei intocmeste si inainteaza in termen documentele la contestatii privind aplicarea Legii fondului funciar;