Compartiment Achizitii publice

  Atributiile compartimentului Achizitii publice

 

1.     Intocmeste programul anual de achiztii publice pe baza propunerilor facute de catre primar si contabil.

2.      Asigura, intocmeste si raspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza:

·         publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare si de atribuire)

·         initiaza lansearea procedurii de achizitii publice in SEAP;

·         intocmirea caietului de sartcini;

·         intocmirea documentatiilor de atribuire si a celor descriptive, prezentarea ofertelor si lamurirea eventualelor neclaritati legate de acestea;

·         intocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la procedurile de achizitie publica;

·         intocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica;

·         intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anuale a procedurilor de achizitie publica;

·         intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice;

·         asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achizitie publica de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii si lucrari;

·         intocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;

·         analizarea ofertelor depuse;

·         emiterea hotararilor de adjudecare;

·         primirea si rezolvarea contestatiilor;

·         intocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse;

·         participarea la incheierea contractelor de achizitie publica;

·     urmarirea respectarii contractelor de achiztii publice din punct de vedere al respectarii valorilor si termenelor, confirmarea realitatii regularitatii si legalitatii platilor aferente contractelor facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achizita publica respective.

3.      Tine evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau activitati.

4.      Urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de cate ori  apar incalcari ale clauzelor contractual;

5.      Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea programelor anuale de achizitii publice;

6.      Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata;

7.      Indeplineste si alte sarcini stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarului si sefii ierarhici;

8.      Tine evidenta necesarului de rechizite si material consumabile;

9.      Colaboreaza si intocmeste materiale necesare depunerii de proiecte europene si nationale;

10.  Intocmeste si asigura desfasurarea licitatiilor publice;