Cariera

2024

Anunt privind rezultatul final obtinut de candidati la concursul pentru ocuparea functiei de Asistent medical

Anunț privind rezultatul la proba de interviu desfășurată în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de natură contractuală - Asistent medical

 Anunț privind rezultatul la proba scrisă desfășurată în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de natură contractuală - Asistent medical

Anunț privind rezultat contestație selecție dosare depuse în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de natură contractuală- Asistent medical

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru participarea la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei de natura contractuala - Asistent medical

Anunt privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale de ASISTENT MEDICAL 15.02.2024 

______________________________________________________________________________________

2022

Anunț privind rezultatul final obținut la examenul de promovare în grad imediat superior la Compartimentul Registru Agricol

Anunț privind rezultatul obținut  la examenul de promovare, probă interviu, în grad imediat superior la Compartiment Registru Agricol

Anunț privind rezultatul obținut la examenul de promovare, proba scrisă, în grad imediat superior la Compartiment Registru Agricol

Anunț selecție dosar pentru participarea la examenul de promovare în cadrul Compartimentului Registru Agricol

Anunț privind rezultatul obținut la examenul de promovare, proba scrisă, în grad profesional imediat superior la Compartiment Salubrizare

Anunț selecție dosar pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior la Compartiment Salubrizare

Anunț examen de promovare în grad profesional -  Compartiment Salubrizare 

Anunț examen de promovare în grad profesional - Compartiment Registru Agricol 

 

 

Anunț final privind rezultatele obținute de candidați la concursul organizat în data de 12.10.2021 pentru ocuparea funcției publice de consilier, cls. I, grad profesional debutant, compartiment fond funciar, cadastru, patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Unirea 

15.10.2021 Anunț privind rezultatul la proba de interviu pentru ocuparea funcției publice de consilier, cls. I, grad profesional debutant, compartiment fond funciar, cadastru, patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Unirea 

12.10.2021 Anunț privind rezultatul la proba scrisă concursului organizat în data de 12.10.2021 pentru ocuparea funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartiment fond funciar, cadastru, patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea

29.09.2021 Anunț privind rezultatul selecției dosarelor depuse pentru participarea la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției vacante de consilier clasa I,, grad profesional debutant- Compartiment fond funciar, cadastru, patrimoniu 

08.09.2021 Anunț concurs recrutare funcționar public consilier, clasa I, grad profesional debutant-Compartiment fond funciar, cadastru, patrimoniu

Anunț rezultate proba scrisă la examenul de promovare a personalului contractual într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii imediat superior celui deținut din cadrul Compartimentului de Asistență Socială

Anunț rezultate proba de selecție a dosarelor depuse pentru participarea la examenul de promovare a personalului contractual într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii imediat superior celui deținut 

Anunț rezultate finale concurs desfășurat în data de 16.02.2021 pentru postul de Șef Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Anunț rezultate proba de interviu la  concursul desfășurat în data de 16.02.2021 pentru postul de Șef Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Anunț rezultate finale la concursul desfățurat în data de 15.02.2021 pentru postul de Inspector, grad profesional debutant la Compartimentul fond funciar, cadastru, patrimoniu din cadrul Primăriei Unirea

Anunț rezultate probă scrisă la concursul desfășurat în data de 16.02.2021 pentru postul de Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență

Anunț rezultate interviu la proba desfășurată în data de 15.02.2021 pentru postul de Inspector grad profesional debutant la Compartimentul Fond Funciar, Cadastru, Patrimoniu

 Anunț rezultate  proba scrisă la concursul desfășurat în data de 15.02.2021 pentru postul de Inspector grad profesional debutant la Compartimentul Fond Funciar, Cadastru, Patrimoniu

 Anunț selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență 

 Anunț selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de Inspector, grad profesional debutant la Compartimentul Fond Funciar, Cadastru, Patrimoniu

Anunț rezultate finale pentru postul de Inspector referent gradul 1 A  și a postului vacant de Muncitor Calificat Gradul 1 A în cadrul Compartimentului Administrare și Gospodărire Comunală 

Anunț rezultate finale pentru postul de Inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Salubrizare

 Anunț rezultate interviu la proba desfășurată în data de 27.01.2021 pentru postul de Inspector Referent, gradul 1 A și a postului vacant de muncitor calificat gradul 1 în cadrul Compartimentului Administrare și Gospodărire Comunală

 Anunț rezultate interviu la proba desfășurată în data de 27.01.2021 pentru postul de Inspector de Specialitate Compartiment Salubrizare

 Anunț rezultate proba scrisă la concursul desfășurat în data de 22.01.2021 pentru postul de Inspector Referent grad 1 A și a postului vacant de muncitor calificat gradul 1 în cadrul Compartimentului Administrare și Gospodărire Comunală

Anunț rezultate proba scrisă la concursul desfășurat în data de 22.01.2021 pentru postul de Inspector de Specialitate din cadrul  Compartimentului Salubrizare

 Anunț privind organizarea concursului în vederea ocupării unei funcții contractuale de execuție vacante Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență la Compartimentul Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență care se va desfășura în data de 16.02.2021

 Anunț privind organizarea concursului în vederea ocupării unei funcții contractuale de execuție vacante de Inspector de specialitate gradul debutant în cadrul Compartimentului Fond Funciar, Cadastru și Patrimoniu care se va desfășura în data de 15.02.2021

Anunț selecție dosare concurs pentru ocuparea funcției contractuală de execuție Inspector de specialitate în cadrul compartimentului Salubrizare care va avea loc în data de 22.01.2021

 Anunț selecție dosare în cadrul concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție Referent Gradul 1 A la Compartimentul Administrare și Gospodărire Comunală care va avea loc în data de 22.01.2021

 Anunț selecție dosare concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție Referent Gradul 1 A în cadrul Compartimentului Administrare și Gospodărire Comunală, care va avea loc în data de 22.01.2021

 Anunț privind organizarea concursului în vederea ocupării a trei funcții contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Unirea

 


 

06.05.2019 Anunt final concurs promovare

06.05.2019 Anunt rezultate proba interviu concurs promovare

06.05.2019 Anunt rezultate proba scrisa concurs promovare

19.04.2019 Anunt privind rezultatul la proba de selectie a dosarelor depuse pentru participarea la examenul de promovare in grad profesional

29.03.2019 Anunt examen de promovare in grad profesional

_________________________________________________________________________

Rezultatele finale obtinute de candidati la concursul organizat in data de 21.12.2018 

28.12.2018 Anunt proba interviu concurs

21.12.2018 Anunt rezultate proba scrisa concurs

13.12.2018 Anunt selectie dosare concurs

21.12.2018 Anunt concurs in vederea ocuparii a doua functii contractuale de executie vacante

06.06.2018 Rezultate interviu

04.06.2018 Rezultate concurs - proba scrisa

30.05.2018 Rezultate selectie dosare concurs 4 iunie

 03.05.2018 Anunt concurs

______________________________________________________________

08.09.2017-ANUNT CONCURS-inspector IA

14.04.2017 Anunt Concurs

______________________________________________________________

03.08.2016 - Anunt concurs pentru postul de Administrator Public