Formulare/tipizate

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP ( ADULȚI) 

Acte necesare încadrare în grad de handicap

Cerere anchetă socială

Cerere acordare indemnizație sau asistent personal

Cerere evaluare în vederea încadrării în grad de handicap

Referat medical medic specialist

Scrisoare medicală 

ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP (COPII )

Acte necesare pentru evaluare în vederea încadrării în grad de handicap - copii

Cerere anchetă socială

Cerere evaluare comisie

Declarație date caracter personal

Fisa medicală sintetică

Fișă psihologică

AJUTOR SOCIAL 

Acte necesare pentru acordarea ajutorului social

Cerere 

Cerere de modificare 

Listă bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

Acte necesare pentru alocația pentru susținerea familiei

Cerere acordare

Cerere de modificare

Bunuri ce conduc la excluderea acordării alocației pentru susținerea familiei

ALOCAȚIA DE STAT

Acte necesare pentru acordarea alocației de stat

Cerere acordare alocație de stat

Cerere acordare alocație de stat pentru copii născuți în străinătate

ALOCAȚIA DE PLASAMENT

Acte necesare acordării alocației de plasament

Cerere pentru acordarea alocației de plasament

INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL

Acte necesare acordării indemnizației de creștere a copilului

Cerere acordare indemnizație de creștere a copilului

STIMULENT EDUCAȚIONAL

Acte necesare acordării stimulentului educațional

Cerere acordare tichet social grădiniță

 

COMPARTIMENT TAXE ȘI IMPOZITE

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitelor/ taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitelor/ taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitelor/ taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice

 Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/ taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice și persoanelor juridice

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

 Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate- persoane juridice

Decont impozit pe spectacole

 

COMPARTIMENT AGRICOL

 Cerere eliberare adeverință de rol agricol și cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului 

Declarație privind înregistrarea modificării datelor în registrul agricol